ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 
Дата розміщення: 23.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
20.02.201721.02.2017Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
18.04.201718.04.2017Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
18.04.201718.04.2017Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
18.04.201719.04.2017Відомості про зміну складу посадових осіб емітента