ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 
Дата розміщення: 24.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

4. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

122.04.2016278828.8871054965.00026.430
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів, які відбулися 22.04.2016р. прийнято рішення (протокол №1) про попереднє затвердження значних правочинів, які можуть бути укладені Товариством протягом року з дати проведення цих Зборів, наступного характеру: договори купівлі-продажу глини та зазначити, що гранична сукупна вартість не повинна перевищувати еквівалент 10 988 913 (десять мiльйонiв дев'ятсот вiсiмдесят вiciм тисяч дев'ятсот тринадцять) доларів США за курсом Національного банку України станом на дату укладення договору. Гранична сукупність вартості правочинів на дату прийнття рішення за курсом НБУ складає 278828887,29 грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 1054965 тис.грн., співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)26,430155218%, загальна кількість голосуючих акцій - 100 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 100 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 100 штук, "проти" прийняття рішення - немає, "утримались" - немає.
222.04.2016278828.8871054965.00026.430
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів, які відбулися 22.04.2016р. прийнято рішення (протокол №1) про попереднє затвердження значних правочинів, які можуть бути укладені Товариством протягом року з дати проведення цих Зборів, наступного характеру: договори про надання транспортних послуг та зазначити, що гранична сукупна вартість не повинна перевищувати еквівалент 10 988 913 (десять мiльйонiв дев'ятсот вiсiмдесят вiciм тисяч дев'ятсот тринадцять) доларів США за курсом Національного банку України станом на дату укладення договору. Гранична сукупність вартості правочинів на дату прийнття рішення за курсом НБУ складає 278828887,29 грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 1054965 тис.грн., співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)26,430155218%, загальна кількість голосуючих акцій - 100 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 100 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 100 штук, "проти" прийняття рішення - немає, "утримались" - немає.
322.04.2016278828.8871054965.00026.430
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів, які відбулися 22.04.2016р. прийнято рішення (протокол №1) про попереднє затвердження значних правочинів, які можуть бути укладені Товариством протягом року з дати проведення цих Зборів, наступного характеру: договори фінансового лізингу та зазначити, що гранична сукупна вартість не повинна перевищувати еквівалент 10 988 913 (десять мiльйонiв дев'ятсот вiсiмдесят вiciм тисяч дев'ятсот тринадцять) доларів США за курсом Національного банку України станом на дату укладення договору. Гранична сукупність вартості правочинів на дату прийнття рішення за курсом НБУ складає 278828887,29 грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 1054965 тис.грн., співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)26,430155218%, загальна кількість голосуючих акцій - 100 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 100 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 100 штук, "проти" прийняття рішення - немає, "утримались" - немає.