ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 
Дата розміщення: 21.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) ААБ № 934215
3. Дата проведення державної реєстрації 19.07.1995
4. Територія (область)* Донецька область
5. Статутний капітал (грн) 526918
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 183
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

08.12 - ДОБУВАННЯ ПІСКУ, ГРАВІЮ, ГЛИН І КАОЛІНУ

09.90 - НАДАННЯ ДОПОМІЖНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ДОБУВАННЯ ІНШИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ

46.12 - ДІЯЛЬНІСТЬ ПОСЕРЕДНИКІВ У ТОРГІВЛІ ПАЛИВОМ, РУДАМИ, МЕТАЛАМИ ТА ПРОМИСЛОВИМИ ХІМІЧНИМИ РЕЧОВИНАМИ

10. Органи управління підприємства

Акціонерні товариства не заповнюють.

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк" м. Київ
2) МФО банку 351005
3) Поточний рахунок 26006421874001
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк" м. Київ
5) МФО банку 351005
6) Поточний рахунок 26007421874000