ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 
Дата розміщення: 25.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ"
3.1.3. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 85053
3.1.5. Область, район Донецька область, Добропiльський район
3.1.6. Населений пункт селище Дорожнє
3.1.7. Вулиця, будинок станцiя Мерцалово

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва ААБ № 934215
3.2.2. Дата державної реєстрації 19.07.1995
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Доропiльська районна державна адмiнiстрацiя Донецької областi
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 526918
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 526918

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Фiлiя"Центральне-мiське вiддiлення ПАТ Промiнвестбанк в м. Горлiвка, Донецької областi".
3.3.2. МФО банку 334464
3.3.3. Поточний рахунок 26002301567798
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "КIБ Кредi Агрiколь", в м. Київ
3.3.5. МФО банку 300379
3.3.6. Поточний рахунок 26007004369011

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
08.12 ДОБУВАННЯ ПIСКУ, ГРАВIЮ, ГЛИН I КАОЛIНУ
46.12 ДIЯЛЬНIСТЬ ПОСЕРЕДНИКIВ У ТОРГIВЛI ПАЛИВОМ, РУДАМИ, МЕТАЛАМИ ТА ПРОМИСЛОВИМИ ХIМIЧНИМИ РЕЧОВИНАМИ
46.90 НЕСПЕЦIАЛIЗОВАНА ОПТОВА ТОРГIВЛЯ

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Користування надрами372309.12.2005ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГIЇ ТА НАДР УКРАЇНИ09.12.2015
Опис:
Спецiальний дозвiл наданний для видобування глини,прирадних для виробництва iзоляцiйних порцелянових матерiалiв високої напруги, вогнетривких матерiалiв та керамiчної продукцiї та видобування пiску.
Користування надрами241226.03.2001ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГIЇ ТА НАДР УКРАЇНИ26.03.2020
Опис:
Спецiальний дозвiл наданний для видобування глини,прирадних для виробництва вогнетривiв, керамiчних виробiв,тонкої керамiки
Користування надрами443917.10.2007ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГIЇ ТА НАДР УКРАЇНИ17.10.2020
Опис:
Спецiальний дозвiл на видобування вогнетривких та тугоплавких глин, придатних для виробництва керамiчних виробiв.
Користування надрами395119.07.2006Мiнiстерство охорони навколишнього природнього середовища України07.07.2020
Опис:
Спецiальний дозвiл на видобування вогнетривких та тугоплавких глин придатних для виробництва керамiчних виробiв вiдповiдно до вимог ТУУ 23354002.001-2000 "Глини вогнетривкi Кучерiв'ярського родовища. Технiчнi умови".
Користування надрами554027.04.2012ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГIЇ ТА НАДР УКРАЇНИ27.04.2032
Опис:
Спецiальний дозвiл на видобування вогнетривких i тугоплавких глин, придатних для виробництва керамiчних виробiв та пiску, придатного для використання у склянiй промисловостi.

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
д/нд/н
д/н

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента