ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Watts Blake Bearne International Holdings BV,Natherlands немає Natherlands NM, , Masstricht 6222, 2123, Hoofddorp cIo Matcorp,Polarisavenue 136,Hoofddorp,, The Natherlands Ankerkade 78 49 49.0000000 49 0 0 0
World Ceramic Mineral B.V.,Natherlands немає Natherlands LD, , Papendrecht 3351, 3351, Natherlands Амстердам, Noordhock 7 50 50.0000000 50 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
немає немає № немає, виданий немає 0 0.00000000000 0 0 0 0
Усього  99 99.0000000 99 0 0 0