ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 

Річний звіт за 2011 рік

Титульний аркуш звіту

Генеральний директор       Гордiєнко Денис Геннадiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
01.11.2012
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"
    Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 23354002
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Донецька область
     Район Добропiльський р-н
     Поштовий індекс 85053
     Населений пункт селище Дорожнє,
     Вулиця, будинок станцiя Мерцалово 0
     Міжміський код, телефон та факс 0626-66-88-00, 0626-66-88-06
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2012
    Річна інформація опублікована у 74 Бюлетень Цiннi папери України 23.04.2012
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація www.clays.com.ua 24.04.2012
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)