ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"
Організаційно-правова форма  Приватне пiдприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  35917889
Місцезнаходження  Україна, Київська область, енкiвський в м.Києвi, 04107, м.Київ, вул. Тропiнiна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  серiя АВ №498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя цiнних з паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.11.2009
Міжміський код та телефон  (044) 585-42-40, 585-42-42
Факс  (044) 585-42-40
Вид діяльності  Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис  ВДЦП надає емiтенту послуги з ведення реєстру власникiв його iменних цiнних паперiв та iншi депозитарнi послуги.
 
Найменування  Представництво "Бейкер i Макензi - Сi Ай Ес,Лiмiтед"
Організаційно-правова форма  
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  26080054
Місцезнаходження  Україна, Київська область, м.Київ, 01054, м.Київ, вул.Воровського,24
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  немає
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  немає
Дата видачі ліцензії або іншого документа  
Міжміський код та телефон  044-590-01-01
Факс  044-590-01-00
Вид діяльності  Надання юридичних послуг
Опис  Представництво "Бейкер i Макензi - Сi Ай Ес,Лiмiтед" надає юридичнi послуги стосовно рiзних питань цiвiльного, корпоративного та податкового законодавства, пов'язаних з господарскою дiяльнiстю пiдприємства.
 
Найменування  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "УНIКА"
Організаційно-правова форма  Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  20033533
Місцезнаходження  Україна, , Печерський, 01103, м. Київ, вул. Кiквiдзе, 14-в
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ520681,АВ520682
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України"
Дата видачі ліцензії або іншого документа  15.03.2010
Міжміський код та телефон  044-225-60-00
Факс  044-225-60-02
Вид діяльності  Iншi послуги у сферi страхування
Опис  Страхування майна
 
Найменування  Публiчне акцiонерне товариство "Корпоративний та Iнвестицiйний Банк Кредi Агрiколь"
Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  19357443
Місцезнаходження  Україна, Київська область, немає, 01034, м.Київ, вул.Володимирська, 23а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ №520529
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна Комiсiя з Цiнних паперiв та Фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа  06.04.2010
Міжміський код та телефон  044 490-14-00
Факс  044 490-14-05
Вид діяльності  Зберiгач ЦП
Опис  Зберiгач ЦП
 
Найменування  ТДВ "Альянс Україна"
Організаційно-правова форма  Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  32253696
Місцезнаходження  Україна, Київська область, немає, 04107, м.Київ, вул. Багговутiвска, 8I10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ377201
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  29.10.2007
Міжміський код та телефон  044 4590051
Факс  044 4590052
Вид діяльності  Страховi послуги
Опис  Добровiльного страхування наземного транспорту(крiм залiзничного) № 206I06 вiд 01.03.2006р., зареєстрованих Держфiнпослуг україни 23.03.2006р.,за № 0661515 (iз змiнами та доповненнями).
 
Найменування  Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "АудиконД"
Організаційно-правова форма  Приватне пiдприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  31205479
Місцезнаходження  Україна, Донецька область, немає, 84121, м.Слов`янськ, пров. Виноградний, 9I29
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  Свiдоцтво № 2464
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  26.01.2001
Міжміський код та телефон  0626236295
Факс  0626236295
Вид діяльності  Аудиторськi послуги емiтенту
Опис  Пiдтвердження фiнансової звiтностi аудитором за 2011 рiк.
 
Найменування  Пiвнiчно-Донецька Фiлiя ПрАТ "Українська пожарна страхова компанiя"
Організаційно-правова форма  Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  35472029
Місцезнаходження  Україна, Донецька область, немає, 84100, м.Слов`янськ, вул. Свободи, 6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  цей вид дiяльностi
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  15.06.2011
Міжміський код та телефон  0626664077
Факс  0626664077
Вид діяльності  Страхова дiяльнiсть
Опис  Страхова дiяльнiсть