ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 

Особлива інформація на 12.04.2013

Інформація про зміну складу посадових осіб eмітента

Дата прийняття рішення Зміни Посада Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані (серія, номер, дата видачи, орган, який видав Володіє часткою (%)
12.04.2013 Призначено член Наглядової ради Фелiкс Морено Диаз (Felix Moreno Diaz) Х, 212472, , Iспанiя 0,000
Зміст інформації призначений вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.04.2013 р., протокол № 1, строк повноважень 2 роки, спiвробiтник Talc de Luzenac (Rio Tinto Group, дочiрнє пiдприємсттво). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
12.04.2013 Призначено Голова Наглядової ради Жан-Люк Делерснайдер (Jean-Luc Deleersnyder) EG, 096873, , Бельгiя 0,000
Зміст інформації призначений вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.04.2013 р.протокол № 1, строк повноважень - 2 роки, спiвробiтник SCR-Sibelco,Головний операцiйний директор, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
12.04.2013 Звільнено Голова Наглядової ради Жак-Люк Делерснайдер (Jean-Luc Deleersnyder) EG, 096873, , Бельгiя 0,000
Зміст інформації звiльнений вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.04.2013 р. в зв'язку с закiнченням термiну повноважень
12.04.2013 Звільнено член Наглядової ради Фелiкс Морено Диаз (Felix Moreno Diaz) Х, 212472, , Iспанiя 0,000
Зміст інформації звiльнено вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.04.2013 р. в звязку з закiнченням термiну повноважень.