ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 

Особлива інформація на 04.05.2012

Інформація про зміну складу посадових осіб eмітента

Дата прийняття рішення Зміни Посада Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані (серія, номер, дата видачи, орган, який видав Володіє часткою (%)
27.04.2012 Звільнено член Наглядової Ради Герхард Хиллебранд (Gerhard Hillebrand) PD, 211410965, 19.01.2007, Нiмеччина 0,000
Зміст інформації звiльнено вiдповiдно до рiшення загальних зборiв вiд 27.04.2012 р. протокол № 1,в звiязку з тим, що акцiонер iWATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.i вiдкликає його
27.04.2012 Призначено член Наглядової ради Бiргер Солберг (Birger Solberg) P NOR, 27494582, 27.11.2009, Норвегiя 0,000
Зміст інформації призначено вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв вiд 27.04.2012 р. протокол №1, строк повноважень вiдповiдно до Статуту Товариства,Спiвробiтник компанiї iСiбелко Норвегiяi, Норвегiя, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.04.2012 Призначено Ревiзор Тiмотi Джон Вудхауз (Timothy John Woodhouse) P GBR, 707578146, 03.11.2010, Англiя 0,000
Зміст інформації призначено вiдповiдно до рiшення загальних зборiв вiд 27.04.2012 р. протокол №1,строк повноважень 5 (пiять) рокiв, спiвробiтник компанiї Представництво фiрми iSIBELKO UKRAINIAN TRADING SAi, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.