ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 
Дата розміщення: 21.04.2017

Особлива інформація на 18.04.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

18.04.2017Припинено повноваженняГолова Наглядової РадиЖан-Люк Делершнайдер (Mr. Jean-Luc Deleersnyder)EM, 213333, 20.02.2015, Васмюнстер, Бельгiя, (Waasmunster (Belgium)0
Зміст інформації:
Повноваження Голова Наглядової Ради Жан-Люк Делершнайдер (Mr. Jean-Luc Deleersnyder) (паспорт: серiя EM номер 213333, виданий Васмюнстер, Бельгiя, 20.02.2015р., громадянин Бельгiї) припинено 18.04.2017 р. (дата вчинення дiї 18.04.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 10.04.2015. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 18.04.2017р. (протокол №2 вiд 18.04.2017р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї його повноважень вiдповiдно до вимог Статуту.
18.04.2017Припинено повноваженняЧлен Наглядової РадиФелiкс Морено Дiаз (Mr. Felix Moreno Diaz)AAC, 777500, 27.12.2010, Iспанiя (DGP-29661N6P1)0
Зміст інформації:
Повноваження Член Наглядової Ради Фелiкс Морено Дiаз (Mr. Felix Moreno Diaz) (паспорт: серiя AAC номер 777500, виданий Iспанiя, DGP-29661N6P1, 27.12.2010р., громадянин Iспанiї) припинено 18.04.2017 р.(дата вчинення дiї 18.04.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 10.04.2015. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 18.04.2017р. (протокол №2 вiд 18.04.2017р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї його повноважень вiдповiдно до вимог Статуту.
18.04.2017Припинено повноваженняЧлен Наглядової РадиБернар Рєспо (Mr. Bernard Respaut)EM, 211210, 13.01.2015, Оверейсе, Бельгiя (Overijse, Belgium)0
Зміст інформації:
Повноваження Член Наглядової Ради Бернар Рєспо (Mr. Bernard Respaut) (паспорт: серiя EM номер 211210 виданий Оверейсе, Бельгiя, 13.01.2015р., громадянин Бельгiї) припинено 18.04.2017 р.(дата вчинення дiї 18.04.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 10.04.2015. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 18.04.2017р. (протокол №2 вiд 18.04.2017р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї його повноважень вiдповiдно до вимог Статуту.
18.04.2017Припинено повноваженняРевiзорТiмотi Джон Вудхауз (Mr. Timothy John Woodhouse)P GBR, 707578146, 03.11.2010, Великобританiя0
Зміст інформації:
Повноваження Ревiзор Тiмотi Джон Вудхауз (Mr. Timothy John Woodhouse) (паспорт: серiя P GBR номер 707578146, виданий 03.11.2010р., громадянин Великобританiї) припинено 18.04.2017 р.(дата вчинення дiї 18.04.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 27.04.2012. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 18.04.2017р. (протокол №2 вiд 18.04.2017р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї його повноважень вiдповiдно до вимог Статуту.
18.04.2017ОбраноЧлен Наглядової РадиЖан-Люк Делершнайдер (Mr. Jean-Luc Deleersnyder)EM, 213333, 20.02.2015, Васмюнстер, Бельгiя, (Waasmunster (Belgium)0
Зміст інформації:
Член Наглядової Ради Жан-Люк Делершнайдер (Mr. Jean-Luc Deleersnyder) (паспорт: серiя EM номер 213333, виданий Васмюнстер, Бельгiя, 20.02.2015р., громадянин Бельгiї) обраний 18.04.2017 р. (дата вчинення дiї 18.04.2017). Член Наглядової Жан - Люк Делершнайдер є представником акцiонера Watts Blake Bearne International Holdings BV,Netherlands. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - строком на 3 (три) роки з 18.04.2017 року. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Компанiя SCR-Sibelco NV, Головний операцiйний директор; ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" Голова Наглядової Ради. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв (протокол №2 вiд 18.04.2017р.).
18.04.2017ОбраноЧлен Наглядової РадиФелiкс Морено Дiаз (Mr. Felix Moreno Diaz)AAC, 777500, 27.12.2010, Iспанiя (DGP-29661N6P1)0
Зміст інформації:
Член Наглядової Ради Фелiкс Морено Дiаз (Mr. Felix Moreno Diaz) (паспорт:серiя AAC номер 777500, виданий Iспанiя, DGP-29661N6P1, 27.12.2010р., громадянин Iспанiї) обрано 18.04.2017 р. (дата вчинення дiї 18.04.2017). Член Нагладової ради Фелiкс Морено Дiаз є представником акцiонера Watts Blake Bearne International Holdings BV,Netherlands. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - строком на 3 (три) роки з 18.04.2017 року. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Вiце-президент з фiнансiв. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв (протокол №2 вiд 18.04.2017р.).
18.04.2017ОбраноЧлен Наглядової РадиЛоранс Бонс (Mrs. Laurence Boens)EN, 334577, 22.09.2016, Схотен, Бельгiя (Schoten (Belgium)0
Зміст інформації:
Член Наглядової Ради Лоранс Бонс (Mrs. Laurence Boens) (серiя EN номер 334577, виданий 22.09.2016, Схотен, Бельгiя, громадянка Бельгiї) обрано 18.04.2017 р. (дата вчинення дiї 18.04.2017). Член Наглядової Ради Лоранс Бонс (Mrs. Laurence Boens) є представником акцiонера World Ceramic Mineral B.V., Netherlands. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - строком на 3 (три) роки з 18.04.2017 року. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: SCR-Sibelco NV, Головний юридичний радник. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв (протокол №2 вiд 18.04.2017р.).
18.04.2017ОбраноРевiзорТiмотi Джон Вудхауз (Mr. Timothy John Woodhouse)P GBR, 707578146, 03.11.2010, Великобританiя0
Зміст інформації:
Ревiзор Тiмотi Джон Вудхауз (Mr. Timothy John Woodhouse) (паспорт: серiя P GBR номер 707578146 виданий Великобританiя 03.11.2010р., громадянин Великобританiї) обрано 18.04.2017 р. (дата вчинення дiї 18.04.2017). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - строком на 5 (п'ять) рокiв з 18.04.2017 року. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - фiнансовий контролер.. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв (протокол №2 вiд 18.04.2017р.).

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.