ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 
Дата розміщення: 18.11.2015

Особлива інформація на 13.11.2015

ВІДОМОСТІ

про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

N з/п

Дата обліку (за наявності)

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1д/н13.11.2015Watts Blake Bearne International Holdings BV,Natherlands332231834999
Зміст інформації:
13.11.2015 року ПрАТ "Глини Донбасу" отримало від ПАТ "НДУ" (особи, яка здійснює облік права власності на акції у депозитарній системі України) Iнформацiйну довiдку щодо iнформацiї про акціонерів, які володіють 10% та більше відсотками статутного капіталу емітента (вих. № 97793зв від 13.11.2015 р.). Вiдповiдно до отриманої iнформацiї, вiдбулись змiни власникiв акцiй, яким належить 10% i бiльше вiдсоткiв акцiй ПрАТ "Глини Донбасу", а саме: частка в статутному капіталі акціонера 33223183 Watts Blake Bearne International Holdings BV, Natherlands, місцезнаходження: Postbus 1610, 6201 BP Maastricht, the Netherlands, що володів простими іменними акціями Товариства у кількості 49штук (49 % статутного капіталу), збільшилася, та в результаті чого, пакет акцій склав 99 штуки (99 % статутного капіталу). Дата обліку не відома.
2д/н13.11.2015World Ceramic Mineral B.V.,Natherlands34305016501
Зміст інформації:
13.11.2015 року ПрАТ "Глини Донбасу" отримало від ПАТ "НДУ" (особи, яка здійснює облік права власності на акції у депозитарній системі України) Iнформацiйну довiдку щодо iнформацiї про акціонерів, які володіють 10 % та більше відсотками статутного капіталу емітента" (вих. № 97793зв від 13.11.2015 р.) . Вiдповiдно до отриманої iнформацiї, вiдбулись змiни власникiв акцiй, яким належить 10% i бiльше вiдсоткiв акцiй ПрАТ "Глини Донбасу", а саме: частка в статутному капіталі акціонера 34305016 World Ceramic Mineral B.V.,Natherlands, місцезнаходження: Op de Bos 300, 6223 EP Maastricht, the Netherlands, що володів простими іменними акціями Товариства у кількості 50 штук (50 % статутного капіталу), зменшилася, та в результаті чого, пакет акцій склав 1 штуки (1 % статутного капіталу). Дата обліку не відома.